Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Ծրագրեր - Ներդրումային ծրագրեր - Ջերմային էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ

Ջերմային էներգետիկա ԵՎ ենթակառուցվածքներ

    Էներգահամակարգում ենթակառուցվածքների կառուցման և վերազինման խոշոր ներդրումային ծրագրերն իրականացվում են հիմնականում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից միջպետական և միջկառավարական համաձայնագրերի հիման վրա ներգրավված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին:

    Ներկայումս իրականացվում են ենթակառուցվածքների կառուցման և վերազինման հետևյալ ծրագրերը.


Հրազդանից Շինուհայր միջանցքի էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագիր

Հրազդանից Շինուհայր միջանցքի էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագիր

Հրազդանի ՋԷԿ-ի, Շինուհայրի ենթակայան էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման ծրագիր, և Հաղթանակ, Չարենցավան-3 և Վանաձոր-1ենթակայանների վերակառուցման ծրագիր, Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ (ՎՔՇ)

Հաղթանակի ենթակայանի վերակառուցում և ընդարձակում. բնապահպանական կառավարման ծրագիր

Վանաձոր-1 ենթակայանի վերակառուցում. բնապահպանական կառավարման ծրագիր

<ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ> Փակ բաժնետիրական ընկերություն Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

<ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ> ՓԲԸ <Էլեկտրամատակարարման հուսալիության> ծրագիր Վարկ թիվ 8055-AM Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորական եզրակացություն <Էլեկտրամատակարարման հուսալիության> ծրագիր 01.01.2013-31-12.2013 ժամանակաշրջանի համար