Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Տեղեկատվություն - Հայտարարություններ - Գնումների գործընթաց - Գնումների հայտարարություններ

Գնումների հայտարարություններ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ և ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր <<ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ>>-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԱՎԻԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար ավիասպասարկման ծառայությունների նպատակով հայտարարված ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր (ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԾՁԲ-15/2-2)

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար ավիասպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու բանակցային ընթացակարգով հրավեր (ՀՀ ԷԲՊՆ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-12)

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր(ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԾՁԲ-11/3-1)/հրապարակվել է 06.02.2015թ-ին

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար քարթրիջների ձեռքբերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր (ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8-4)/հրապարակվել է 25.02.2015թ-ին

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր(ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/1-3)/հրապարակվել է 13.02.2015թ-ին

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր(ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/3-5)/ հրապարակվել է 12.03.2015թ-ին

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար ավտոպահեստամասերի (շարժիչի յուղի և հակասառիչ հեղուկի) ձեռքբերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր(ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-2)/ հրապարակվել է 05.02.2015թ-ին

ՀՀ ԷԲՊՆ կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով ՇՀ գնման ընթացակարգով մրցույթի հրավեր (ՀՀ ԷԲՊՆ-ՇՀԱՇՁԲ-11/3-1)/հրապարակվել 27.01.2015թ-ին