• Armenian
  • English (United Kingdom)

Yervand Zakharyan has Received the U.S. Ambassador John Heffern

amndespan11_smallOn August 29, the Minister of Energy and Natural Resources of Armenia Yervand Zakharyan has received the United States Ambassador to Armenia John Heffern. The two sides have expressed satisfaction with the Armenian-American cooperation in the energy and natural resources sphere, and have discussed the further development issues of cooperation. The Minister Zakharyan thanked the U.S. government for continued support to the energy sector of the Republic of Armenia. The Ambassador Heffern, for his part, has expressed his willingness to support new projects.

 

The Fundamentals of the New Agreement on Construction and Operation of a Gaseous Power Station Were Signed

gazelek_small11On August 22, in the Ministry of Energy and Natural Resources, the fundamentals on Agreement for the implementation of the construction and operation project  of the 540 MW(2x270 MW)  Gaseous  Power Plant in the Republic of Armenia were signed between the Republic of Armenia (in the person of the Ministry of Energy and Natural Resources) and  the ,, Anaklia I E P Holding’' Ltd company. For the implementation of the project, the ,, Anaklia I E P Holding’' Ltd company will invest about 600 million U.S. dollars.The gas turbines of the "General Electric" company production will be installed in the plant.

Read more...

 

Yervand Zakharyan Hosted the Georgian Counterpart

The member of staff of the official delegation of Georgia, visited in Armenia by the invitation of the RA Prime Minister, was the Georgian Energy Minister, Deputy Prime Minister Kakha Qaladze. On August 21, in the Ministry of Energy and Natural Resources was held a meeting of Georgian and Armenian Ministers. After the meeting, the Minister of Energy and Natural Resources Yervand Zakharyan said, that they have discussed the prospects and challenges of two countries' cooperation in the energy sector with his Georgian partner. He has noted, that one of the upcoming most important projects is power supply volumes increase program between Armenia and Georgia, according to which the current 200 megawatts capacity will be possible to up to 700 megawatts, due to the 400 kV high-voltage power line, which will be constructed, and the constant power inset.

Read more...

 
Information is available only in Armenian.

Նախարար Երվանդ Զախարյանը ներկայացրեց կատարված

աշխատանքներն ու իրականացվելիք ծրագրերը


Օգոստոսի 8-ին, Երևանի ՋԷԿ-ում, տեղի ունեցավ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանի մամլո ասուլիսը: Ոլորտի աշխատանքները ներկայացնելուց առաջ նախարարը լրագրողների հետ շրջայց կատարեց ՋԷԿ-ում, ծանոթացավ ՋԷԿ-ի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի աշխատանքների ընթացքին ՝ հիմնանորոգումից հետո:

Լրագրողների հարցերին պատասխանելուց առաջ նախարար Երվանդ Զախարյանը անդրադարձավ վերջին տարիներին էներգետիկայի բնագավառում կատարված ներդրումային ծրագրերին, մասնավորապես՝

-ՍԿԱԴԱ կառավարման և կապի համակարգի ներդրման ծրագրին

-Երևանի ՋԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագրին

-Իրան-Հայաստան գազատարի կառուցման ծրագրին

-Հրազդանի ՋԷԿ-ի 5-րդ էներգաբլոկի, ինչպես նաև մի շարք այլ ծրագրերի

Նախարար Երվանդ Զախարյանը ներկայացրեց կատարված

աշխատանքներն ու իրականացվելիք ծրագրերը

Read more...

 

The Repair Works are Completed: The YCCPP Station Produces Electricity

hshgc_small11On July 20, at 18, the new unit of Yerevan TPP Combined-Cycle Power Plant connected to the electricity system and restarted electricity production. Note, the C1 Inspection (repair works) of the Combined-Cycle Power Plant Unit was started on June 3 and must be continued to July 29. The director of plant Hovakim Hovhannisyan informed, that the repair works are carried out round the clock, according to the schedule, the regulatory requirements are fully done and the station restarted production of energy in 9 days earlier than planned.

 

Read more...

 
Attention
Announcement