Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Իրավական ակտեր - Էներգետիկայի և էներգախնայողության ստանդարտներ

Էներգետիկայի ԵՎ էներգախնայողության ստանդարտներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

 

հ/հ 

Նշագիրը 

Ստանդարտի անվանումը 

 1.  

ԳՕՍՏ 30207-94

(ԻԷԿ 1036-90)

Ստատիկ հաշվիչներ փոփոխական հոսանքի ակտիվ էներգիայի վատտ-ժամերի (ճշգրտության դասերը 1 և 2)

ԳՕՍՏ 30804.3.3-2013

 

Էլեկտրաէներգիա. Էլեկտրամագնիսական տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն. Ընդհանուր նշանակության ցածր լարման էլեկտրամատակարարման համակարգերում լարման փոփոխման, լարման տատանումների և սահմանափակում. Տեխնիկական միջոցներ 16 Ա-ից ոչ ավելի (մեկ ֆազում) անվանական հոսանքով, որոնք միանում են էլեկտրական ցանցին միացման որոշակի պայմանները չպահպանելու դեպքում. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ 30804.4.30-2013

 

Էլեկտրաէներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների չափման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ 30804.4.7-2013

 

Էլեկտրաէներգիա. Էլեկտրամագնիսական տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն. Էլեկտրամատակարարման համակարգերի և դրանց միացվող տեխնիկական միջոցների համար չափման միջոցների և հարմոնիկ ու ինտերհարմոնիկ չափումների ընդհանուր ձեռնարկ

 1.  

ԳՕՍՏ 30804.6.1-2013

 

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Բնակելի, կոմերցիոն գոտիներում և արտադրական գոտիներում օգտագործվող փոքր էներգասպառմամբ տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական խանգարումների նկատմամբ կայունություն. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ 30804.6.3-2013

(ԻԷԿ 61000-6-3:2006)

 

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Բնակելի, արտադրական և առևտրային գոտիներում կիրառվող փոքր էներգասպառմամբ. Տեխնիկական միջոցներից առաջացած խանգարաէմիսիա. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ 31168-2014

 

Շենքեր բնակելի. Ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի տեսակարար օգտագործման որոշման մեթոդ

 1.  

ԳՕՍՏ 31818.11-2012

(ԻԷԿ 62052-11:2003)

 

Ապարատուրա փոփոխական հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման համար. Ընդհանուր պահանջներ. Փորձարկում և փորձարկման պայմաններ. Մաս 11. էլեկտրաէներգիայի հաշվիչներ

 

 1.  

ԳՕՍՏ 31819.11-2012

 

Ապարատուրա փոփոխական հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման համար. Մասնավոր պահանջներ. Մաս 11. 0,5, 1 և 2 ճշգրտության դասի ակտիվ էներգիայի էլեկտրամեխանիկական հաշվիչներ

 1.  

ԳՕՍՏ 31819.21-2012

(ԻԷԿ 62053-21:2003)

 

Ապարատուրա փոփոխական հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման համար. Մասնավոր պահանջներ. Մաս 21. 1 և 2 ճշգրտության դասի ակտիվ էներգիայի ստատիկ հաշվիչներ

 1.  

ԳՕՍՏ 31819.22-2012

 

Ապարատուրա փոփոխական հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման համար. Մասնավոր պահանջներ. Մաս 22. 0.2 S և 0.5 S ճշգրտության դասի ակտիվ էներգիայի ստատիկ հաշվիչներ

 1.  

ԳՕՍՏ 31819.23-2012

 

Ապարատուրա փոփոխական հոսանքի էլեկտրաէներգիայի չափման համար. Մասնավոր պահանջներ. Մաս 23. Ռեակտիվ էներգիայի ստատիկ հաշվիչներ

 1.  

ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013

 

Ավտոմատ էլեկտրական կառավարվող սարքեր կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչների մասնավոր պահանջներ

 1.  

ԳՕՍՏ 32144-2013

 

Էլեկտրական էներգիա. Էլեկտրամագնիսական տեխնիկական միջոցների համատեղելիություն. Ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում էլեկտրաէներգիայի որակի նորմեր

 1.  

ԳՕՍՏ 32498-2013

 

Շենքեր և շինություններ. Արհեստական լուսավորության էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշների որոշման մեթոդ

 1.  

ԳՕՍՏ 33073-2014

 

Էլեկտրական էներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Էլեկտրական էներգիայի որակի հսկողություն և մոնիթորինգ ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում

 1.  

ԳՕՍՏ 33305-2015

 

Քսուքային յուղեր․ էներգադիսպերսիոն ռենգենալուսածորման սպեկտրաչափով ֆոսֆորի, ծծմբի, կալցիումի և ցինկի որոշման մեթոդ

 1.  

ԳՕՍՏ 6570-96

 

Հաշվիչներ էլեկտրական ակտիվ և ռեակտիվ էներգիայի ինդուկցիոն. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

 1.  

ԳՕՍՏ 8.106-2001

 

Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էներգիայի պայծառության և 220-1360 Կ ջերմաստիճանով ջերմային աղբյուրների ճառագայթման ուժի չափման միջոցների համար

 1.  

ԳՕՍՏ 8.259-2004

 

Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաշվիչներ էլեկտրական ինդուկցիոն ակտիվ և ռեակտիվ էներգիայի. Ստուգաչափման մեթոդիկա

 1.  

ԳՕՍՏ 8.275-2013

 

Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. 0,3-ից մինչև 12,0 մկմ ալիքների երկարության ընդգրկույթում լազերային ճառագայթման միջին հզորության և իմպուլսային լազերային ճառագայթման էներգիայի չափման միջոցների պետական ստուգաչափման սխեմա

 1.  

ԳՕՍՏ 8.576-2001

 

Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա էլեկտրոնների հոսքի, էլեկտրոնների հոսքի խտության և էլեկտրոնների հոսաքանակի (տեղափոխման), էներգիայի հոսքի, էներգիայի հոսքի խտության հոսաքանակի և էլեկտրոնային ու արգելակային ճառագայթման էներգիայի հոսաքանակի (տեղափոխման) չափման միջոցների համար

 1.  

ԳՕՍՏ 8.584-2004

 

Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Հաշվիչներ ստատիկ փոփոխական հոսանքի ակտիվ էլեկտրական էներգիայի.Ստուգաչափման մեթոդիկա

 1.  

ԳՕՍՏ ԵՆ 16297-3-2015

 

Էներգետիկ արդյունավետություն. Պոմպեր շրջանառական հերմետիկ. Մաս 3. Այլ արտադրանքի բաղկացուցիչ մաս կազմող շրջանառական պոմպերի էներգետիկ արդյունավետության ցուցանիշ

 1.  

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61000-4-5-2014

 

Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական. Կայունությունը մեծ էներգիայի միկրովայրկյանային իմպուլսային խանգարումների նկատմամբ. Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-31-2012

 

Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորանք. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 31. Էլեկտրամեխանիկական և ստատիկ հաշվիչների համար երկլարային իմպուլսային ելքային սարքեր

 1.  

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-52-2012

 

Փոփոխվող հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորումներ. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 52. Պայմանական նշագրեր

 1.  

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62053-61-2012

 

Փոփոխական հոսանքի էլեկտրական էներգիայի չափման համար սարքավորանք. Լրացուցիչ պահանջներ. Մաս 61. Կիրառվող հզորությանև լարման պահանջներ

 1.  

ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3745-2014

 

Ձայնագիտություն. Ըստ ձայնային ճնշման ձայնային հզորության և ձայնային էներգիայի աղմուկի աղբյուրի մակարդակների որոշում. Ճշգրիտ մեթոդներ խլացված և կիսախլացված խուցերի համար

 

 

 1.  

ԳՕՍՏ Ռ 51317.6.3-2009

 

Համատեղելիություն տեխնիկական միջոցնե¬րի էլեկտրամագնիսական. Էլեկտրամագնիսական խանգարումներ քիչ էներգաօգտագործմամբ բնակելի, կոմերցիոն և արտադրական գոտիներում օգտագործվող տեխնիկական միջոցներից. Նորմեր և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ Ռ 53333-2008

 

Էլեկտրաէներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Էլեկտրաէներգիայի որակի հսկողություն ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում

 1.  

ԳՕՍՏ Ռ 54485-2011

 

Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Ազդանշանային համակարգ ցածր լարմամբ էլեկտրական սարքավորումներում 3-ից 148.5 կՀց հաճախականության միջակայքում. Մաս 2-1. Քիչ էներգակիրառմամբ էլեկտրական ցանցերով կենցաղային, կոմերցիոն գոտիներում և արտադրական գոտիներում կիրառվող 95-ից 148.5 կՀց հաճախականությութննների միջակայքում կապի սարքեր և համակարգեր. Էլեկտրամագնիսական խանգարումների կայունության պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ԳՕՍՏ Ռ 54764-2011

 

Վերելակներ և շարժասանդուղքներ. Էներգետիկ արդյունավետություն

 1.  

ՀՍՏ 202-2000

Էներգետիկական համակարգեր. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 203-2000

Էներգետիկա և էլեկտրաֆիկացում. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 204-2000

Ջերմաէներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 240-2005

Էներգախնայողություն. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 241-2005

Էլեկտրական էներգիայի որակ. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 246-2006

Էներգախնայողություն. Նորմատիվամեթոդական ապահովում. Հիմնական դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 247-2006

 

Էներգախնայողություն. Էներգաարդյունավետություն. Ցուցանիշների կազմը. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 248-2006

 

Էներգախնայողություն. Ընդհանուր արդյունաբերական կիրառման էներգասպառող սարքավորանք. Տեսակները. Տիպերը. Խմբերը. Էներգաարդյունավետության ցուցանիշները. Նույնականացումը

 1.  

ՀՍՏ 249-2006

 

Էներգախնայողություն. Էներգասպառող արտադրանքի էներգաարդյունավետության ցուցանիշների համապատասխանության հավաստումը դրանց նորմատիվ արժեքներին. Ընդհանուր պահանջներ

 1.  

ՀՍՏ 250-2006

 

Էներգախնայողություն. Սպառողների տեղեկացումը կենցաղային և կոմունալ նշանակության արտադրատեսակների էներգաարդյունավետության մասին. Ընդհանուր պահանջներ

 1.  

ՀՍՏ 254-2006

 

Էներգախնայողություն. Վառելիքաէներգական պաշարներ սպառողի էներգական անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձևեր

 1.  

ՀՍՏ 255-2006

 

էներգախնայողություն. Էներգախնայողության միջոցառումների տնտեսական արդյունավետության որոշման մոթոդներ

 1.  

ՀՍՏ 256-2006

 

Էներգախնայողություն. Երկրորդային էներգապաշարներ. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 257-2006

 

Էներգախնայողություն. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաշվառումը. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 262-2007

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 263-2007

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Հողմաէներգական տեղակայանքներ. Դասակարգում

 1.  

ՀՍՏ 264-2007

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Հողմաէներգական տեղակայանքներ. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ

 1.  

ՀՍՏ 265-2007

 

Էներգախնայողություն. Տեխնոլոգիական էներգահամակարգերում արտադրանքի արտադրության և ծառայությունների մատուցման էներգատարության որոշման մեթոդիկա. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 281-2007

 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգին փոքր հզորության (մինչև 10 ՄՎտ) էլեկտրակայանների միացման պայմաններ

 1.  

ՀՍՏ 304-2008

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 305-2008

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ

 1.  

ՀՍՏ 306-2008

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային հավաքիչներ. Փորձարկման մեթոդներ

 1.  

ՀՍՏ 307-2008

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Արևային էներգետիկա. Արևային լուսաէլեկտրական մոդուլներ. Տիպեր և հիմնական պարամետրեր

 1.  

ՀՍՏ 326-2010

 

Էներգախնայողություն. Էլեկտրասպառում ճնշակներում և պոմպերում. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 327-2010

 

Էներգախնայողություն. Էլեկտրամատակարարում և էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 328-2010

 

Էներգախնայողություն. Տեխնոլոգիական էլեկտրասպառում. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 329-2010

 

էլեկտրական էներգիա. Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն. Էլեկտրական էներգիայի որակի հսկողություն ընդհանուր նշանակության էլեկտրամատակարարման համակարգերում

 1.  

ՀՍՏ 330-2010

 

Ոչ ավանդական տեխնոլոգիաներ. Կենսաթափոնների էներգետիկա. Տերմիններ և սահմանումներ

 1.  

ՀՍՏ 335-2011

 

Արևային էներգետիկա. Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5 ՄՎտ հզորության) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին. Ընդհանուր դրույթնե

 1.  

ՀՍՏ 345-2012

 

Վերականգնվող էներգետիկա. Հողմաէներգետիկա. Հողմատուրբինների միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ 362-2013

 

Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ անձնագիր. Հիմնական դրույթներ.Տիպային ձև

 1.  

ՀՍՏ 371-2016

 

Բնակելի և հասարակական շենքերում էներգետիկ աուդիտի իրականացման մեթոդաբանություն

 1.  

ՀՍՏ ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3741-2013

 

Ձայնագիտություն. Ըստ ձայնային ճնշման ձայնային հզորության և ձայնային էներգիայի աղմուկի աղբյուրի մակարդակների որոշում. Ճշգրիտ մեթոդներ հետարձագանքման խուցերի համար

 1.  

ՀՍՏ ԵՆ 15217-2012

 

Շենքի էներգետիկական բնութագիր. Շենքերի էներգետիկական բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման մեթոդներ

 1.  

ՀՍՏ ԵՆ 15241-2015

 

Շենքերի օդափոխում. Առևտրային շենքերում օդափոխմամբ և ներթափանցմամբ պայմանավորված էներգակորուստների հաշվարկման մեթոդներ

 1.  

ՀՍՏ ԵՆ 15316-1-2012

 

Ջերմամատակարարման համակարգեր շենքերում. Համակարգի էներգիային պահանջարկի ու արդյունավետության հաշվարկման մեթոդ. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ

 1.  

ՀՍՏ ԵՆ 15316-3-3-2015

 

Ջեռուցման համակարգեր շենքերում-համակարգի էներգիայի պահանջների և համակարգի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդ. Մաս 3-3. Կենցաղային տաք ջրամատակարարման համակարգեր,արտադրություն

 1.  

ՀՍՏ ԵՆ 15603-2012

 

Շենքերի էներգետիկական բնութագիր. Էներգիայի ընդհանուր օգտագործում և էներգաարդյունավետության վարկանիշների որոշում

 1.  

ՀՍՏ ԻԷԿ 61400-21-2011

 

Հողմատուրբիններ. Մաս 21. Հողմատուրբիններին միացված էներգետիկական ցանցի էլեկտրաէներգիայի որակական բնութագրերի չափում և գնահատում

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 13153-2014

 

Մեկ ընտանիքի համար նախատեսված և փոքր առևտրային շինությունների էներգախնայողության նախագծման գործընթացի հիմունքներ

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 13790-2014

 

Շենքերի էներգետիկ բնութագրեր. Ջեռուցման և հովացման էներգիայի ծախսի հաշվարկ

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 14438-2009

Շինարարական ապակիներ. Էներգիական հաշվեկշռի արժեքի որոշում. Հաշվարկման մեթոդ

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 15316-3-2-2015

 

Ջեռուցման համակարգեր շենքերում. Համակարգի էներգիայի պահանջների և համակարգի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդ. Մաս 3-2. Կենցաղային տաք ջրամատակարարման համակարգեր, բաշխում

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 16818-2012

 

Շենքի միջավայրի նախագծում. Էներգաարդյունավետություն. Տերմինաբանություն

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 23045-2012

Շենքի միջավայրի նախագծում. Նոր շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատման ուղեցույց

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 50001-2012

 

Էներգետիկայի կառավարման համակարգեր . Պահանջներ և կիրառման ուղեցույց

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 9050-2009

 

Շինարարական ապակիներ. Լույսի, արևի ուղիղ ճառագայթների թողանցման, արեգակնային էներգիայի լրիվ թողանցման, անդրամանուշակագույն ճառագայթների թողանցման գործակիցների և ապակեպատվածքի համապատասխան բնութագրերի որոշում

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ 15265-2016

Շենքերի էներգետիկ բնութագիր. Սենքերի ջեռուցման և հովացման համար էներգիայի ծախսի հաշվարկ դինամիկական մեթոդների կիրառմամբ. Ընդհանուր չափորոշիչներ և գնահատման ընթացակարգեր

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 13273-1-2016

Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 1. Էներգաարդյունավետություն

 1.  

ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 13273-2-2016

Էներգաարդյունավետություն և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ. Ընդհանուր միջազգային տերմինաբանություն. Մաս 2. Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներ