Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Ծրագրեր - Ռազմավարական ծրագրեր

Ռազմավարական ծրագրեր

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ (ՄԻՆՉԵՎ 2036Թ.) ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Ծ Ր Ա Գ Ի Ր Ը (Հավելված ՀՀ կառ. 2014թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման)

ՀՀ 2014-2025 ԹԹ. ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (Հավելված ՀՀ կառ. 2014թ. մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N1296-Ն, 1 նոյեմբերի, 2007թ.)

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 2014-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N836-Ն, 31 հուլիսի, 2014թ.)

Հայաստանի Հանրապետության հիդրոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագիր

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը շահագործումից հանելու ռազմավարություն

ՀՀ Էներգախնայողության եվ վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագրի կատարմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործողությունների ծրագիր

ՀՀ Էներգախնայողության եվ վերականգնվող էներգետիկայի ազգային ծրագիրը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 23 հունիսի 2005 թ. N 24 Արձանագրության թիվ 1 որոշմամբ հաստատվել է

Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի ռազմավարություն. ձեռքբերումներ, մարտահրավերներ, հետագա քայլեր