Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

06.12.2018

«Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն» հասակարական կազմակերպությանը տրամադրված միջոցների նպատակային օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվություն

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հանրային ծառայությունները կարգավորող ոլորտում պառողների շահերը պաշտպանող, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ընտրության, գումրաի տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» թիվ 1721-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 15-րդ կետի համապատասխան պայմանների «Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական խպաշարների նախարարության կողմից տրամադրված 2.701.468 դրամ գումարի 50%-ի 868.500 դրամն ուղղել է կազմակերպության անդամների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը, դասընթացների անցկացման պայմանագիր կնքելով «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հետ: Տրամադրված գումարի մյուս 50%-ի 1.284.400 դրամը, կազմակերպության կարողությունների զարգացման նպատակով ուղղվել է գրասենյակի տարածքի վարձակալության, ինչպես նաև համակարգչի, տպիչ սարքի, գրասենյակային աթոռի, գրասենյակի ֆիքսված հեռախոսի և գրասենյակային պարագաների ձեռք բերմանը: