Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

27.12.2018

Հանքարդյունաբերության ոլորտում գանձվել է շուրջ 360մլն դրամի ապառքներ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի Ընդերքի գործակալությունում առկա և տարբեր գերատեսչություններից ստացված տեղեկությունների համաձայն՝ 2018 թվականի մայիսի 5-ից մինչև նոյեմբերի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում գրավոր զգուշացումներ են ստացել օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունք ունեցող 128 ընկերություններ, որից 14-ը` մետաղական, 112-ը` ոչ մետաղական և 2-ը` հանքային ջուր:

 Ընկերությունները զգուշացվել են ընդերքօգտագործման վճարման ապառքների մասով և աշխատանքային նախագծում ամրագրված պահանջները և օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում չկատարելու հիմքով:

Հետևողական աշխատանքի արդյունքում 01.12.2018թ-ի դրությամբ գանձվել է մոտ 360000.0 հազար դրամ, որից՝ պետական տուրքի մասով՝ 93500.0 հազար դրամ, շրջակա միջավայրի դրամագլխի մասով՝ 80500,0 հազար դրամ, մշտադիտարկումների մասով՝ 3000.0 հազար դրամ և համայնքի սոցիալական մեղմացման ծրագրի ապահովման մասով՝  183000,0 հազար դրամ:      

Գրավոր զգուշացումներում նշված խախտումները սահմանված ժամկետում չվերացնելու հիմքով օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունք ունեցող 35 ընկերությունների նկատմամբ ներկայացվել են միջնորդագրեր ընդերքօգտագործման իրավունքները դադարեցնելու վերաբերյալ։ 10-ը ոչ մետաղական  ընկերությունների ընդերքօգտագործման իրավունքները դադարեցվել են, 21 ընկերությունների մասով գործընթացը ընթացքի մեջ է (այդ թվում՝ 4 մետաղական ), իսկ  4 ընկերությունների վարչական վարույթը կարճվել է՝ գրավոր զգուշացման հիմքերը վերացնելու հանգամանքով: