Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

08.01.2019

Նախարարությունն ամփոփել է ընտրության արդյունքները. երկու հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվել են դրամաշնորհի պայմանագրեր

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունն ամփոփել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հանրային ծառայությունները կարգավորող ոլորտում սպառողների շահերը պաշտպանող, ՀՀ օրենսդրությանը համապա­տասխան գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ընտրության, գումարի տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» №1721-Ն որոշմամբ հայտարարված ՀԿ-ների ընտրության արդյունքները և երկու հասարակական կազմակերպությունների հետ կնքվել են դրամաշնորհի պայմանագրեր։

 

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն

Դրամաշնորհը ստացած կազմակերպության անվանումը

Կազմակերպության գտնվելու վայրը

Դրամաշնորհի նպատակը

«Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն» ՀԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան փ., տուն 12, բն. 1

 

ՀՀ կառավարության 24.12.2003թ. թիվ 1937-Ն որոշման համաձայն՝ կազմակերպությունը մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ը դրամաշնորհի 50 տոկոսը պետք է ուղղի իր կարողությունների զարգացմանը, իսկ 50 տոկոսը՝ անդամների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործմանը

«Բնակարանային կոմունալ ոլորտի աշխատողների միավորում» ՀԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի, 8ա