Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

06.03.2019

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-3.1-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացիների մասին

 

N

 

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած քաղաքացի (քաղաքացիների)

անուն, ազգանուն, հայրանուն 

Պաշտոնի անձնագրի պահանջներին բավարարում է

(չի բավարարում),

Տվյալ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար ընտրված քաղաքացու անուն,ազգանուն,հայրանուն

Տվյալ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար կնքված աշխատանքային պայմանագրի համարը  և ամսաթիվը

1

Արմենուհի Գևորգի Մանուչարյան

բավարարում է

Արմենուհի Գևորգի Մանուչարյան

հրաման №03-Ա/3

 06.03.2019թ.