Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Իրավական ակտեր » Նախարարի հրամաններ

Նախարարի հրամաններ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 15-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 16-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-Ի N 12-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 11-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 01.01.2015-31.12.2015ԹԹ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N 10-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-Ի N 06-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-Ի N 07-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ 2016Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20-Ի N 05-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-Ի N 03-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 02-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖՈՆԴ» ՊՈԱԿ 01.01.2015-31.12.2015ԹԹ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ