Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Նախարարություն - Նախարարի պաշտոնակատար - Նախարարի ղեկավարությամբ մշտապես գործող մարմիններ

Նախարարի ղեկավարությամբ մշտապես գործող մարմիններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ

 

 

 

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար

Հակոբ Վարդանյան  

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ

 

Մասիս Բաղդասարյան  

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության գլխավոր քարտուղար

 

Արմեն Ղուլարյան  

ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ

 

Ալբերտ Բաբայան  

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալ

 

Ռուբիկ Դավթյան  

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման վարչության պետի խորհրդատու 

 

Արթուր Վարդանյան  

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ

 

Աշոտ Մկրտչյան

 

ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ

 

Ասյա Մուրադյան 

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի կլիմայի փոփոխության և մթնոլորտային օդի պահպանության քաղաքականության բաժնի պետ

 

Միխայիլ Մարտիրոսյան 

«Հայաստանի էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ձեռնարկությունների Ասոցացիա» ԻԱՄ նախագահ

 

Աստղինե Պասոյան 

«Էներգախնայողության աջակցության հիմնադրամ»

հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն